Barmen & Brekke

B&B

Barmen & Brekke er eit samarbeid mellom Siri Brekke og meg, tufta på ei felles interesse for handverk, material og tradisjonelle teknikkar. Besøk oss gjerne på  instagram @barmenbrekke  eller på vår heimeside  www.barmenbrekke.no for å lesa meir om samarbeidet.

"KVAST" - vasar i tre og porselen Foto: Barmen & Brekke