Eit intervju av Kristin Valla.
Det kan lesast her;
Når to blir til en

eller på engelsk her;
Barmen & Brekke – a Meeting of Minds and Materials

mai 29, 2017